Historia miasta

Kłodzko, największe miasto ziemi kłodzkiej, stanowi centrum regionu o charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym. Na atrakcyjność miasta wpływają: doskonałe położenie komunikacyjne, będące dobrą bazą wypadową dla turystów udających się na położone w pobliżu szlaki górskie czy zimą do ośrodków sportów zimowych, znajdujące się w niedalekiej odległości znane uzdrowiska, fascynująca historia, liczne zabytki, jak również ciekawa i różnorodna oferta kulturalna.

W ciągu tysiąclecia Kłodzkiem rządzili Przemyślidzi, Luksemburgowie, Piastowie śląscy, Habsburgowie, Hohenzollernowie. Miasto należało do Czechów, Niemców i  Polaków. Historyczne początki Kłodzka sięgają X wieku. Kosmas, kronikarz czeski pisze, że już w 981 r. był tu gród, położony na Górze Fortecznej, zwanej też Górą Zamkową, przy szlaku handlowym będącym jedną z odnóg szlaku bursztynowego, wiodącego z południa Europy nad Bałtyk.

Poniżej grodu powstały dwa podgrodzia, z czasem przekształcając się w miasto. W XI i XII w. gród był powodem zatargów między władcami polskimi i czeskimi. Zakończył je układ pokojowy (1137 r.), a ziemia kłodzka na długo stała się częścią Czech. Była sprzedawana, zastawiana lub oddawana w lenno, stanowiąc odrębną jednostkę administracyjną, luźno związaną z państwem czeskim. Choć nie zachował się dokument lokacyjny Kłodzka, to przyjmuje się, że lokacja nastąpiła w l. 1253-1278. Panujący w tym czasie król czeski Przemysł Otokar II, nadał Kłodzku herb – wspiętego na tylnych łapach lwa z rozdwojonym ogonem i koroną na głowie. Już w XIII, a potem w XIV w., do Kłodzka zaczynają przybywać osadnicy niemieccy, zmieniając tym samym skład narodowościowy mieszkańców Kłodzka.

W średniowieczu Kłodzko, dzięki przywilejom nadawanym kupcom i rzemieślnikom, rozwija się bardzo prężnie stając się ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Pod koniec XII w. do Kłodzka przybywają joannici. Zajmują się pracą duszpasterską i zakładają pierwszą na ziemi kłodzkiej szkołę. W połowie XIII w. franciszkanie, na tzw. Wyspie Piasek, budują kościół i klasztor. Gdy arcybiskup praski – Arnošt z Pardubic - sprowadza do Kłodzka w 1350 r. kanoników regularnych, fundując im kościół i klasztor u stóp Góry Zamkowej, miasto staje się ważnym w regionie centrum kultury.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Okresy rozwoju Kłodzka zakłócane są licznymi wojnami. Miasto ponosi wiele zniszczeń w trakcie wojen husyckich (I połowa XV w.), potem wojny o koronę czeską w II połowie XV w., w trakcie wojny trzydziestoletniej (I połowa XVII w.) i wojen śląskich (XVIII w.). Obok tego Kłodzko często nawiedzają klęski żywiołowe: pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, głodu i epidemie.  

Ważnym wydarzeniem w dziejach regionu jest nadanie Kłodzczyźnie, w 1459 r., przez Jerzego z Podiebradów, króla Czech i pana ziemi kłodzkiej, statusu samodzielnego hrabstwa.

W XVI w. Kłodzko, wraz z całymi Czechami, zostaje włączone do dziedzicznych posiadłości Habsburgów. Następują też poważne przeobrażenia w życiu religijnym – na ziemię kłodzką wkracza reformacja i już pod koniec XVI w. luteranie stanowią tu zdecydowaną większość. To bardzo korzystny okres w dziejach Kłodzka. Następuje przebudowa miasta - ratusza, kamieniczek, murów obronnych. Rozwija się produkcja sukna, handel, kowalstwo i piwowarstwo. Kres prospericie kładzie wojna trzydziestoletnia (1618-1648), doprowadzając na wiele lat do upadku gospodarczego miasta.        

W trakcie trwającej kontrreformacji do Kłodzka przybywają jezuici. Budują kolegium (dziś gmach klasztoru i LO) i konwikt (obecnie siedziba Muzeum Ziemi Kłodzkiej), przebudowują, w duchu baroku, kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Modernizację przechodzą też budowle świeckie. Pejzaż miasta wzbogaca się o liczne figury świętych, ustawiane na mostach, placach, przy drogach.

Po wojnach śląskich Kłodzko, oderwane od monarchii habsburskiej, znalazło się w granicach Prus. Następuje intensywny rozwój miasta i modernizacja twierdzy. W 1807 r., w trakcie wojen napoleońskich, Kłodzko oblegają Francuzi. Mimo kapitulacji miasto, po podpisaniu rozejmu prusko-francuskiego, pozostaje w państwie pruskim.

W  II połowie XIX w. Kłodzko przeżywa rozkwit gospodarczy, szczególnie intensywny gdy twierdza traci swe militarne znaczenie i gdy w 1877 r. zniesiony zostaje zakaz budowlany w rejonie fortecznym. W l. 1880-1911 następuje rozbiórka bram miejskich i części murów obronnych otaczających miasto. Powstają nowe przedmieścia, elektrownia miejska i wiele  obiektów użyteczności publicznej, wznoszonych w modnych wówczas stylach historyzujących, jak np. gmach poczty, sądu, banku. Następuje rozwój przemysłu, do Kłodzka dociera kolej, coraz intensywniej rozwija się ruch turystyczny.

W trakcie I i II wojny światowej Kłodzko uniknęło zniszczeń, a na skutek decyzji zwycięskich mocarstw w 1945 r. znalazło się w granicach państwa polskiego.

Kłodzko posiada imponującą liczbę zabytków architektury. Jedną z największych atrakcji jest twierdza posadowiona na Górze Fortecznej, powstała na miejscu warownego grodu, most gotycki z XIV w., który zdobią, pochodzące z XVII-XVIII, figury świętych, przepiękny gotycko-barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Ozdobą jest rynek, zabudowany pochodzącymi z różnych wieków kamieniczkami, kolumna maryjna z 1680 r., barokowa fontanna z XVII/XVIII w., ratusz wybudowany w miejsce spalonego w II połowie XIX w., wąskie, pełne uroku uliczki.

Niezwykłych wrażeń dostarcza zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, o długości ok. 600 m, będącej pamiątką po kilkukondygnacyjnych wyrobiskach korytarzowo-komorowych przekopanych pod miastem przez mieszkańców Kłodzka. W czasach pokoju piwnice wykorzystywano jako magazyny, w czasie wojen jako schrony. Wielowiekowe zaniedbania doprowadziły, w l. 50. XX w., do katastrofy budowlanej. Dzięki wiele lat trwającej akcji ratunkowej zabezpieczono podziemne korytarze i komory, a efektem prac ekipy ratunkowej jest trasa rozciągająca się pod śródmieściem miasta, która w l. 2010-2011 przeszła gruntowną modernizację. Wyremontowana i zaadoptowana pod względem multimedialnym jest dużą atrakcją turystyczną.

Fascynująca historia Kłodzka, obfitość zabytków, pełne zieleni tereny rekreacyjne, a przy tym niezwykle bogata oferta kulturalna i rekreacyjna, przyciągają swoją atrakcyjnością wielu turystów odwiedzających to  miasto, często określane jako magiczne.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!