Proces inwestycyjny

Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z wymogami prawa. Szczegółowy zakres procesu inwestycyjnego, a zatem liczba procedur i co się z tym wiąże czas jego trwania, uzależniony jest od potrzeb inwestycyjnych inwestora. Ilość etapów procesu inwestycyjnego jest konsekwencją wymogów prawa odnośnie przygotowania i pozyskania stosownej dokumentacji oraz zamierzeń inwestora.

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru lokalizacji dla planowanej inwestycji. Następnie należy sprawdzić, czy ta lokalizacja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo trzeba określić czy planowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Kontynuowanie procesu inwestycyjnego jest już od tego etapu wariantowe. Dotyczy to sytuacji istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) i posiadania przez Urząd bądź Skarb Państwa działki, którą wybrał inwestor.

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania terenu następuje właśnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ), przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) procedura nr I-AU-2.W przypadku istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzje o ULICP i WZ nie są wydawane.

Po uzyskaniu dokumentów potwierdzających zbieżność inwestycji z warunkami zabudowy i udokumentowaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, należy uzyskać pozwolenie na budowę (krok 6). Po otrzymaniu pozwolenia, inwestor powinien zgłosić roboty budowlane i zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, a po zakończeniu prac, dokonać odbioru obiektu (wraz z odpowiednimi instytucjami, jeśli jest taka konieczność). Proces inwestycyjny kończy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!